Pe lângă activitățile de educație fizică, jocuri mobile, distracții sportive , gimnastica ocupă un loc valoros în antrenarea, dezvoltarea și educarea copiilor. Practicând sistematic gimnastica de dimineață la copii dispare somnolența, apar aptitudini organizatorice, starea emoțională pozitivă, antrenarea mușchilor dar și formează deprinderea de a practica un mod de viață sănătos prin efectuarea exercițiilor fizice.Organizată în aer liber , înviorarea matinlă fovorizează activitatea normală vitală a organizmului.