Seminar teoretico-practic cu tema: Dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și personale la preșcoloari.

Moderator, Lavric Irina- metodist în cadrul IET nr. 181

Scopul seminarului desfășurat a fost dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a crește competența socială și emoțională la preșcolari.

Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor influențează evoluția lor cognitivă, motorie și îmbogățirea limbajului. Vârsta preșcolară (3-6/7 ani) cunoaște o dezvolare accelerată atât din punct de vedere fizic, cognitiv, cât și social și emoțional. Deoarece abilitățile emoționale și sociale au un rol atât de important în viața noastră, educatorii și celelalte personae implicate în educarea copiilor trebuie să fie informați  despre problematica diferențelor de gen și despre necesitatea valorificării sau compensării acestor diferențe în perioada preșcolară, perioadă care este optimă din punct de vedere al achizițiilor socio-emoționale. Pentru a asigura dezvolaterea socio-emoțională a copiilor este necesar ca toate demersurile instructive-educative să se focalizeze pe: formarea și dezvoltarea la copii a abilităților de interacțiune cu adulții, cu copii de vârste apropiate; acceptarea și respectarea diversității, formarea comportamentelor prosociale, recunoașterea, exprimarea  și autocontrolul emoțiilor, a expresivității emoționale, dezvolatrea conceptului de sine.

In cadrul seminarului cadrele didactice au structurat obiectivele educației sociale și emoționale cu referire la SÎDC pe categorii de vârstă, au exersat tehnici de reglare emoțională ,de asemenea au demonstrat activități de dezvoltare a abilităților sociale și emoționale ale copiilor prin joc. A fost pezentată și o parte din literatura pe care o dispune biblioteca centrului metodic , pe care cadrele didactice o pot folosi cu plăcere în cadrul activităților integrate sau recreative.